Asbesti-purkutyöt ja -kartoitukset ammattitaidolla, luotettavasti ja kustannustehokkaasti

Uusi asbestilaki

Kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin tulee suorittaa tutkimus asbestin varalta ennen mahdollisia remontti- ja purkutöitä. Jos olet hankkimassa asuntoa ja mielit remontoida sitä, muista ottaa tämä kustannus huomioon.

Kyseinen tutkimus tulee dokumentoida asianmukaisesti ja säilytettävä tulevaisuuden varalle. Itse purkutyötä varten tulee tehdä suunnitelma turvallisuuteen liittyen, joka kattaa koko operaation alusta loppuun. Kun ammattilainen hoitaa asbestista eroon hankkiutumisen alusta loppuun, voi remontin aloittaa turvallisin mielin.

RN-Urakointi Oy tekee asbestikartoituksen, kartoittamalla kohteen ja ottamalla tarvittavan  määrän materiaalinäytepaloja turvallisesti ja ympäristöä haittaamatta.

Näytteet tutkitaan laboratoriossa ja laadimme tutkimustuloksista kartoitusraportin. Jos kartoitetut kohteet sisältävät asbestia, on ne purettava asbestipurkumenetelmällä.

Mikäli RN-urakointi Oy suorittaa purkutyön, laadimme ennen urakan alkamista vaadittavat   asbestipurkutyöennakkoilmoitukset, teemme työturvallisuussuunnitelmat ja suoritamme asbestipurkutyöt lain vaatimalla tavalla. Tämän jälkeen purkualueesta otetaan puhdasilma näyte, joka lähetetään laboratorioon. Kun ilmanäyte on todettu puhtaaksi, voidaan muut purkutyöt ja   remontoinnit suorittaa turvallisesti

Asbestin purku- ja kartoitustyöntekijän on oltava ammattilainen ja koulutuksen omaava henkilö.

Asbestin purkua
Asbestin purkua

Asbestityöt ovat luvanvaraista toimintaa, jota valvoo Suomen aluehallinnon viranomaiset. Meillä RN-Urakoinnissa asbesti-purkutyöt ja -kartoitukset tekee siihen koulutetut henkilöt, joilla on tarvittava tieto ja kokemus asbestista.

Mitä asbesti on?

RN-urakointi asbestin purkua Haminassa
RN-urakointi – asbestin purkua Kotkassa

Asbesti on kuitumaista silikaattimineraalia, jota on käytetty rakennusmateriaalina. Sillä on hyvät palonkesto-ominaisuudet. Se on hyvä lämmön- ja sähköneristeja se parantaa tilojen akustisia ominaisuuksia. Asbestia on käytetty rakentamisessa mm. putkieristeissä, ruiskutettuna eristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muo- vimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Aiheuttaa eniten työperäisiä kuolemia

Asbesti on terveydelle erittäin vaarallista ja se aiheuttaakin Suomessa eniten työperäisiä kuolemia. Hyväkuntoiset asbestimateriaalit eivät aiheuta ongelmia, mutta rikkoutuneet materiaalit saattavat levittää asbestipölyä ilmaan. Pöly voi kulkeutua hengittäessä keuhkoihin, ja sen on havaittu aiheut- tavan keuhkosyöpää, vatsakalvon syöpää ja muita keuhkopussin sairauksia.

Lyhytaikainenkin altistuminen voi johtaa sairastumiseen.

Onko työpaikallasi asbestia?Asbestikuidut eivät poistu elimistöstä

Asbestikuidut eivät poistu elimistöstä mitään kautta sinne jouduttuaan, joten lyhytaikainenkin altistuminen voi johtaa sairastumiseen. Yleensä sairastuminen johtuu kuitenkin pitkäaikaisemmasta altistuksesta ja sairastumisen riski kasvaa altistuksen myötä.

Pyydä tarjous meiltä! Määrittelemme tarjouksen perusteellisesti, joten tarjous ei sisällä piilokuluja.

Soita tai laita sähköpostia:

Marko Saarinen
045 1529810
marko.saarinen@etelasuomenlvi.fi

Petri Heiskanen
045 1529811
petri.heiskanen@etelasuomenlvi.fi